Användarvillkor:
Följande villkor reglerar all användning av e-casinobonus.net webbplatsen och allt innehåll, tjänster och produkter som finns tillgängliga på eller via webbplatsen (tillsammans, webbplatsen). Webbplatsen ägs och drivs av E-casinobonus (”E-casinobonus”). Webbplatsen erbjuds under förutsättning att du accepterar alla ändringar av alla villkoren i detta dokument samt alla andra regler, policyer (inklusive, utan begränsning, E-casinobonus Integritetspolicy) och förfaranden som kan publiceras från tid till annan på denna webbplats Av E-casinobonus (gemensamt ”avtalet”).
Vänligen läs igenom avtalet noga innan du öppnar eller använder webbplatsen. Genom att komma åt eller använda någon del av webbplatsen godkänner du att bli bunden av villkoren i detta avtal. Om du inte godkänner alla villkoren i detta avtal kan du inte komma åt webbplatsen eller använda några tjänster. Om dessa villkor anses vara ett erbjudande av E-casinobonus är godkännande uttryckligen begränsat till dessa villkor. Webbplatsen är endast tillgänglig för personer som är minst 13 år gamla.
1. Din e-casinobonus.net konto och webbplats. Om du skapar en blogg / webbplats på webbplatsen är du ansvarig för att upprätthålla säkerheten för ditt konto och blogg och du är fullt ansvarig för alla aktiviteter som uppstår under kontot och andra åtgärder som vidtas i samband med bloggen. Du får inte beskriva eller tilldela sökord till din blogg på ett vilseledande eller olagligt sätt, inklusive på ett sätt som syftar till att handla på andras namn eller rykte. E-casinobonus kan ändra eller ta bort någon beskrivning eller nyckelord som den anser vara olämplig eller olaglig , Eller på annat sätt kan orsaka E-casinobonusansvar. Du måste genast underrätta E-casinobonus om eventuella obehöriga användningar av din blogg, ditt konto eller andra säkerhetsbrott. E-casinobonus ansvarar inte för några handlingar eller försummelser från dig, inklusive skador av något slag som uppkommit till följd av sådana handlingar eller försummelser.
2. Ansvar för bidragsgivare. Om du använder en blogg, kommenterar en blogg, skickar material till webbplatsen, lägger till länkar på webbplatsen eller på annat sätt gör (eller tillåter tredje part att göra) material tillgängligt via webbplatsen (vilket sådant material, ”innehåll” ), Du är helt ansvarig för innehållet i och eventuella skador som härrör från det innehållet. Detta är fallet oavsett om innehållet i fråga utgör text, grafik, en ljudfil eller datorprogramvara. Genom att göra innehåll tillgängligt kan du garantera att
• Nedladdning, kopiering och användning av innehållet kommer inte att kränka äganderätten, inklusive men inte begränsat till upphovsrätt, patent, varumärke eller affärshemligheter, från någon tredje part.
• Om din arbetsgivare har rättigheter till immateriell egendom som du skapar har du antingen (i) fått tillstånd från din arbetsgivare att lägga in eller göra innehållet tillgängligt, inklusive men inte begränsat till någon programvara, eller (ii) säkrad från din arbetsgivare ett undantag som Till alla rättigheter i eller till innehållet
• du ​​har fullgjort alla tredjepartslicenser som gäller innehållet och har gjort allt som behövs för att framgångsrikt kunna vidarebefordra till slutanvändarna alla nödvändiga villkor
• Innehållet innehåller inte eller installerar virus, maskar, skadlig kod, trojanska hästar eller annat skadligt eller destruktivt innehåll.
• Innehållet är inte spam, det är inte maskin- eller slumpmässigt genererat och innehåller inte oetiskt eller oönskat kommersiellt innehåll som är utformat för att driva trafik till tredje parts webbplatser eller öka sökmotorns rankning på tredje parts webbplatser eller att fortsätta olagliga handlingar ( Som t.ex. phishing) eller vilseleda mottagare om materialets källa (t.ex. spoofing);
• Innehållet är inte pornografiskt, innehåller inga hot eller uppmuntrar våld mot enskilda personer eller enheter och strider inte mot någon tredje parts privatliv eller publicitet.
• Din blogg får inte annonseras via oönskade elektroniska meddelanden som spam-länkar i nyhetsgrupper, e-postlistor, andra bloggar och webbplatser och liknande oönskade marknadsföringsmetoder.
• Din blogg är inte namngiven på ett sätt som vilseleder dina läsare att tro att du är en annan person eller ett företag. Exempelvis är din blogg webbadress eller namn inte namnet på en annan person än dig själv eller annat företag än din egen; och
• du ​​har, när det gäller innehåll som innehåller datorkod, korrekt kategoriseras och / eller beskrivs materialets art, natur, användningsområden och effekter, oavsett om det begärs av E-casinobonus eller på annat sätt.

Genom att skicka innehåll till E-casinobonus för att inkluderas på din webbplats, ger du E-casinobonus en världsomspännande, royaltyfri och icke-exklusiv licens för att reproducera, modifiera, anpassa och publicera innehållet enbart för att visa, distribuera Och marknadsföra din blogg. Om du tar bort innehåll kommer E-casinobonus att använda rimliga ansträngningar för att ta bort den från webbplatsen, men du bekräftar att cachning eller referenser till innehållet inte kan göras omedelbart otillgänglig.
Utan att begränsa några av dessa påståenden eller garantier har E-casinobonus rätt att, i E-casinobonus eget gottfinnande, (i) vägra eller ta bort innehåll som i E-casinobonus rimlig åsikt bryter mot någon E- Casinobonuspolicy eller är på något sätt skadlig eller anstötlig, eller (ii) upphöra eller neka tillgång till och användning av Webbplatsen till någon enskild person eller enhet av någon anledning, i E-casinobonus eget gottfinnande. E-casinobonus har ingen skyldighet att lämna återbetalning av tidigare betalade belopp.
3. Betalning och förnyelse.
• Allmänna villkor.
Genom att välja en produkt eller tjänst, accepterar du att betala E-casinobonus engångs- och / eller månatliga eller årliga abonnemangsavgifterna (ytterligare betalningsvillkor kan inkluderas i annan kommunikation). Prenumerationsbetalningar debiteras före förfallodagen den dag du registrerar dig för en Uppgradering och kommer att täcka användningen av den tjänsten för en månads- eller årlig prenumerationsperiod enligt vad som anges. Betalningar återbetalas inte.
• Automatisk förnyelse.
Om du inte meddelar E-casinobonus före utgången av gällande prenumerationsperiod som du vill avbryta en prenumeration, kommer din prenumeration automatiskt att förnyas och du tillåter oss att samla den då gällande årliga eller månatliga prenumerationsavgiften för en sådan prenumeration (liksom eventuella Skatter) med hjälp av alla kreditkort eller annan betalningsmekanism vi har på rekord för dig. Uppgraderingar kan när som helst avbrytas genom att skicka din begäran till E-casinobonus skriftligen.
4. Services.
• avgifter; Betalning. Genom att anmäla dig till ett Tjänster-konto accepterar du att betala E-casinobonus gällande installationsavgifter och återkommande avgifter. Gällande avgifter kommer att faktureras från och med den dag då dina tjänster är etablerade och före användning av sådana tjänster. E-casinobonus förbehåller sig rätten att ändra betalningsvillkor och avgifter senast trettio (30) dagar före skriftligt meddelande till dig. Tjänster kan annulleras av dig när som helst på trettio (30) dagar skriftligt meddelande till E-casinobonus.
• Stöd. Om din tjänst innehåller åtkomst till prioriterat e-postsupport. ”E-postsupport” betyder möjligheten att ställa förfrågningar om teknisk support via e-post när som helst (med rimliga ansträngningar från E-casinobonus att svara inom en arbetsdag) angående användningen av VIP-tjänsterna. ”Prioritet” betyder att stöd prioriterar stöd för användare av standarden eller gratis e-casinobonus.net-tjänsterna. Allt stöd kommer att tillhandahållas i enlighet med E-casinobonus standardtjänster, rutiner och policyer.
5. Ansvar för webbplatsens besökare. E-casinobonus har inte granskat, och kan inte granska, allt material, inklusive dataprogram, postat till webbplatsen och kan därför inte ansvara för materialets innehåll, användning eller effekter. Genom att använda Webbplatsen representerar eller föreslår E-casinobonus inte att det godkänner materialet där det publiceras eller att det anser att sådant material är korrekt, användbart eller icke-skadligt. Du är ansvarig för att vidta försiktighetsåtgärder som behövs för att skydda dig och dina datorsystem från virus, maskar, trojanska hästar och annat skadligt eller destruktivt innehåll. Webbplatsen kan innehålla innehåll som är stötande, oanständigt eller på annat sätt anstötligt, såväl som innehåll som innehåller tekniska felaktigheter, typografiska misstag och andra fel. Webbplatsen kan också innehålla material som bryter mot integritets- eller reklamrättigheterna, eller strider mot immateriella rättigheter och andra äganderättigheter från tredje part, eller nedladdningen, kopiering eller användning av dessa är föremål för ytterligare villkor, angivna eller ej angivna. E-casinobonus frånsäger sig något ansvar för eventuella skador som uppstår på grund av användningen av webbplatsens besökare eller från eventuella nedladdningar av de besökare av innehåll där de publicerats.

6. Innehåll Skickat på andra webbplatser. Vi har inte granskat, och kan inte granska, allt material, inklusive datorsoftware, tillgängligt via de webbplatser och webbsidor som e-kasinobonus.net länkar till, och det länkar till e-casinobonus.net. E-casinobonus har ingen kontroll över de webbplatser som inte är E-casinobonus och webbsidor, och ansvarar inte för innehållet eller användningen av dem. Genom att länka till en icke-E-casinobonus webbplats eller webbsida representerar E-casinobonus inte eller innebär att den godkänner sådan webbplats eller webbsida. Du är ansvarig för att vidta försiktighetsåtgärder som behövs för att skydda dig och dina datorsystem från virus, maskar, trojanska hästar och annat skadligt eller destruktivt innehåll. E-casinobonus avstår från ansvar för eventuella skador som uppstår på grund av din användning av webbplatser utan webbsidor och webbsidor.
7. Upphovsrättsintrång och DMCA-policy. Eftersom E-casinobonus ber andra att respektera sina immateriella rättigheter respekterar den andras immateriella rättigheter. Om du anser att materialet som finns på eller länkats till via e-casinobonus.net strider mot din upphovsrätt, uppmuntras du att anmäla E-casinobonus i enlighet med E-casinobonus Digital Millennium Copyright Act (”DMCA”). E-casinobonus kommer att svara på alla sådana meddelanden, inklusive vad som krävs eller lämpligt, genom att ta bort det intrångsfulla materialet eller inaktivera alla länkar till det överträdande materialet. E-casinobonus kommer att säga upp besökarens tillgång till och användning av webbplatsen om besökaren, under lämpliga omständigheter, är fast besluten att vara en upprepad upphovsman till upphovsrätten eller andra immateriella rättigheter för E-casinobonus eller andra. Vid sådan uppsägning har E-casinobonus ingen skyldighet att återbetala belopp som tidigare betalats till E-casinobonus.
8. Intellectual Property. Det här avtalet överförs inte från E-casinobonus till dig av någon E-casinobonus eller tredje parts immateriella rättigheter, och okej, titel och intresse för och till sådan egendom kommer att förbli (mellan parterna) enbart med E-casinobonus. E-casinobonus, e-casinobonus.net, e-casinobonus.net-logotypen och alla andra varumärken, servicemärken, grafik och logotyper som används i samband med e-casinobonus.net eller Webbplatsen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör E- Casinobonus eller E-casinobonus licensgivare. Andra varumärken, servicemärken, grafik och logotyper som används i samband med webbplatsen kan vara varumärken som tillhör andra tredje parter. Din användning av webbplatsen ger dig ingen rättighet eller licens för att reproducera eller på annat sätt använda E-casinobonus eller tredje parts varumärken.
9. Annonser. E-casinobonus förbehåller sig rätten att visa annonser på din blogg om du inte har köpt ett annonsfritt konto.
10. Erkännande. E-casinobonus förbehåller sig rätten att visa tillskrivnings länkar som ”Blog på e-casinobonus.net,” temaförfattare och typsnittskrivning i din bloggfotboll eller verktygsfält.
11. Partner Products. Genom att aktivera en partnerprodukt (t.ex. tema) från en av våra partners, godkänner du den partnerens användarvillkor. Du kan när som helst välja bort sina användarvillkor genom att deaktivera partnerprodukten.
12. Domännamn. Om du registrerar ett domännamn, använder eller överför ett tidigare registrerat domännamn, bekräftar du och godkänner att användningen av domännamnet också omfattas av Internet Corporation Corporation for Assigned Names and Numbers (”ICANN”), inklusive deras Registreringsrättigheter och ansvar.
13. Ändringar. E-casinobonus förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, ändra eller ersätta någon del av detta avtal. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera detta avtal för ändringar. Din fortsatta användning av eller tillgång till webbplatsen efter att eventuella ändringar av detta avtal har skickats ut innebär godkännande av dessa ändringar. E-casinobonus kan även i framtiden erbjuda nya tjänster och / eller funktioner via webbplatsen (inklusive utgivandet av nya verktyg och resurser). Sådana nya funktioner och / eller tjänster ska omfattas av villkoren i detta avtal.
14. Upphörande. E-casinobonus kan när som helst, med eller utan anledning, avsluta din tillgång till hela eller någon del av webbplatsen med eller utan förvarning, omedelbart, omedelbart. Om du vill säga upp detta avtal eller ditt e-casinobonus.net-konto (om du har en), kan du helt enkelt sluta använda webbplatsen. Trots det ovanstående, om du har ett betalt konto, kan ett sådant konto endast avslutas av E-casinobonus om du väsentligt bryter mot detta avtal och misslyckas med att bota ett sådant brott inom trettio (30) dagar från E-casinobonus till dig Förutsatt att E-casinobonus kan säga upp webbsidan omedelbart som en del av en generell avstängning av vår tjänst. Alla bestämmelser i detta avtal som enligt deras natur bör övergå uppsägning ska överstiga uppsägning, inklusive, men inte begränsat, äganderätt, garantivillkor, ersättning och ansvarsbegränsningar.

15. Ansvarsfriskrivning av garantier. Webbplatsen tillhandahålls ”som det är”. E-casinobonus och dess leverantörer och licensgivare avstår härmed alla garantier av något slag, uttryckligt eller underförstått, inklusive, utan begränsning, garantierna för säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte och icke-överträdelse. Varken E-casinobonus eller dess leverantörer och licensgivare, garanterar att webbplatsen kommer att vara felfri eller att åtkomst till det kommer att vara kontinuerlig eller oavbruten. Du förstår att du laddar ner från eller på annat sätt hämtar innehåll eller tjänster via webbplatsen efter eget gottfinnande och risk.
16. Ansvarsbegränsning. E-casinobonus eller dess leverantörer eller licensgivare är under inga omständigheter ansvariga för något föremål för detta avtal enligt något avtal, försummelse, strikt ansvar eller annan laglig eller rättvis teori för: i) några speciella, tillfälliga eller följaktliga skadestånd; Ii) Kostnaden för upphandling för ersättningsprodukter eller tjänster. (Iii) för avbrott i användning eller förlust eller korruption av data Eller (iv) för några belopp som överstiger de avgifter som du betalat till E-casinobonus enligt detta avtal under tolv (12) månadersperioden före åtgärden. E-casinobonus ska inte ansvara för något misslyckande eller förseningar på grund av omständigheter som ligger utanför deras rimliga kontroll. Ovanstående gäller inte i den utsträckning som är förbjudet enligt gällande lag.
17. Allmän representation och garanti. Du garanterar att (i) din användning av webbplatsen kommer att överensstämma med E-casinobonus Integritetspolicy, med detta avtal och med alla tillämpliga lagar och andra författningar (inklusive, utan begränsning, lokala lagar eller bestämmelser i ditt land, Stad eller annat statligt område, angående online beteende och acceptabelt innehåll och inklusive alla tillämpliga lagar om överföring av tekniska data som exporteras från USA eller landet där du bor) och (ii) din användning av webbplatsen inte kommer att kränka Eller missupprätta en tredje parts immateriella rättigheter.
18. Skadeersättning. Du samtycker till att hålla E-casinobonus, dess entreprenörer och dess licensgivare skadelidande, och deras respektive styrelseledamöter, tjänstemän, anställda och agenter från och mot alla krav och kostnader, inklusive advokatavgifter, som härrör från din användning av Webbplats, inklusive men inte begränsat till din överträdelse av detta avtal.
19. Blandat. Detta avtal utgör hela avtalet mellan E-casinobonus och dig angående ämnet, och de får endast ändras genom ett skriftligt ändringsförslag undertecknat av en auktoriserad verkställande direktör för E-casinobonus, eller genom att E-casinobonus skickar in en reviderad version . Om inte annat följer av tillämplig lag, kommer detta avtal, eventuell tillgång till eller användning av webbplatsen, att regleras av lagarna i Stockholm, Sverige, med undantag för dess lagkonflikter och rätt plats för eventuella tvister Som härrör från eller relaterar till något av samma kommer att vara de statliga och federala domstolarna i Stockholm, Sverige. Med undantag för fordringar på förbudsföreläggande eller rättvis avlastning eller fordringar avseende immateriella rättigheter (som får komma in i någon behörig domstol utan att bindningen läggs ut), skall eventuell tvist som uppstår enligt denna överenskommelse slutgiltigt avgöras i enlighet med de övergripande skiljedomsreglerna i Juridisk skiljedom och medlingstjänst, Inc. (”JAMS”) av tre skiljemän utsedda i enlighet med sådana regler. Skiljenämnden ska äga rum i, på engelska, och skiljedomsbeslutet kan verkställas i någon domstol. Den rådande parten i någon åtgärd eller förfarande för att verkställa detta avtal ska ha rätt till kostnader och advokatavgifter. Om någon del av detta avtal hålls ogiltig eller oförklarlig, kommer den här delen att tolkas för att återspegla parternas ursprungliga avsikt, och de återstående delarna kommer att förbli i full kraft och effekt. Ett avstående från någon av parterna av något villkor eller villkor i detta Avtal eller eventuella brott mot dessa, i något fall, kommer inte att upphäva sådan term eller villkor eller senare brytning därav. Du kan tilldela dina rättigheter enligt detta avtal till någon part som godkänner, och förbinder sig att vara bunden av, dess villkor E-casinobonus kan tilldela sina rättigheter enligt detta avtal utan villkor. Detta avtal är bindande för och kommer att gälla till förmån för parterna, deras efterträdare och tillåtna tilldelningar.

Integritetspolicy:
E-casinobonus (”E-casinobonus”) driver e-casinobonus.net och kan driva andra webbplatser. Det är E-casinobonus policy att respektera din integritet när det gäller all information som vi kan samla in när du använder våra webbplatser.
Besökare på webbplatsen
Liksom de flesta webbplatsoperatörer samlar E-casinobonus icke-personligt identifierande information av det slag som webbläsare och servrar brukar göra tillgängliga, till exempel webbläsartyp, språkinställningar, referenswebbplats och datum och tid för varje besökareförfrågan. E-casinobonus syfte att samla in icke-personligt identifierande information är att bättre förstå hur E-casinobonus besökare använder sin webbplats. Från tid till annan kan E-casinobonus släppa icke-personligt identifierande information i aggregatet, t ex genom att publicera en rapport om trender i användningen av sin webbplats.
E-casinobonus samlar också potentiellt personligt identifierande information som Internet Protocol (IP) adresser för inloggade användare och för användare som lämnar kommentarer på e-casinobonus.net bloggar / webbplatser. E-casinobonus avslöjar endast inloggade användare och kommentera IP-adresser under samma omständigheter som den använder och avslöjar personidentifierande information enligt nedan, förutom att kommentera IP-adresser och e-postadresser är synliga och avslöjas för administratörerna på bloggen / webbplatsen där Kommentaren lämnades.
Samla personligt identifierande information
Vissa besökare på E-casinobonus webbplatser väljer att interagera med E-casinobonus på sätt som kräver att E-casinobonus samlar personligt identifierande information. Mängden och typen av information som E-casinobonus samlar beror på interaktionens art. Till exempel frågar vi besökare som registrerar sig på e-casinobonus.net för att ge ett användarnamn och e-postadress. De som engagerar sig i transaktioner med E-casinobonus uppmanas att lämna ytterligare information, inklusive vid behov de personliga och finansiella uppgifter som krävs för att behandla dessa transaktioner. I varje fall samlar E-casinobonus endast sådan information i den mån det är nödvändigt eller lämpligt för att uppfylla syftet med besökarens interaktion med E-casinobonus. E-casinobonus avslöjar inte personligt identifierande information än vad som beskrivs nedan. Och besökare kan alltid vägra att leverera personligt identifierande information, med förbehållet att det kan hindra dem från att engagera sig i vissa webbplatsrelaterade aktiviteter.

Samlad statistik
E-casinobonus kan samla in statistik om besökarnas beteende på sina webbplatser. E-casinobonus kan visa denna information offentligt eller ge den till andra. E-casinobonus avslöjar emellertid inte personligt identifierande information annat än som beskrivs nedan.
Skydd av viss personligt identifierande information
E-casinobonus avslöjar potentiellt personligt identifierande och personligt identifierande uppgifter endast för de anställda, entreprenörer och anslutna organisationer som (i) behöver veta den informationen för att kunna behandla den på E-casinobonus eller att tillhandahålla tjänster tillgängliga på E -casinobonus webbplatser, och (ii) som har kommit överens om att inte avslöja det för andra. Några av dessa anställda, entreprenörer och anknutna organisationer kan vara placerade utanför ditt hemland. Genom att använda E-casinobonus webbplatser, samtycker du till överföring av sådan information till dem. E-casinobonus kommer inte att hyra eller sälja potentiellt personligt identifierande och personligt identifierande information till någon annan. E-casinobonus beskriver, utöver sina anställda, entreprenörer och anknutna organisationer, potentiellt personligt identifierande och personligt identifierande uppgifter endast som svar på domen, domstolsbeslut eller annan statlig begäran eller när E-casinobonus tror på gott Tro att upplysningar är rimligt nödvändiga för att skydda E-casinobonus egendom eller rättigheter, tredje part eller allmänheten i stort. Om du är registrerad användare av en E-casinobonus webbplats och har lämnat din e-postadress kan E-casinobonus ibland skicka ett mail för att berätta om nya funktioner, begära din feedback eller bara hålla dig uppdaterad med vad som händer Med E-casinobonus och våra produkter. Om du skickar en begäran till oss (till exempel via e-post eller via en av våra feedbackmekanismer), förbehåller vi oss rätten att publicera den för att hjälpa oss att klargöra eller svara på din begäran eller hjälpa oss att stödja andra användare. E-casinobonus tar alla åtgärder som är rimligt nödvändiga för att skydda mot obehörig tillgång, användning, ändring eller förstörelse av potentiellt personligt identifierande och personligt identifierande uppgifter.
Småkakor
En kaka är en sträng information som en webbplats lagrar på en besökares dator och att besökarens webbläsare ger till webbplatsen varje gång besökaren returnerar. E-casinobonus använder cookies för att hjälpa E-casinobonus identifiera och spåra besökare, deras användning av E-casinobonus webbplats och deras hemsidaåtkomstpreferenser. E-casinobonus besökare som inte vill ha cookies placerade på sina datorer bör ställa in sina webbläsare för att vägra cookies innan de använder E-casinobonus webbplatser, med nackdelen att vissa funktioner på E-casinobonus webbplatser kanske inte fungerar korrekt utan hjälp av cookies.

Affärsöverföringar
Om E-casinobonus, eller väsentligen alla dess tillgångar, förvärvades, eller om E-casinobonus inte kommer att gå i konkurs eller gå i konkurs, skulle användarinformation vara en av de tillgångar som överförs eller förvärvas av en tredje part. Du bekräftar att sådana överföringar kan inträffa, och att någon förvärvare av E-casinobonus kan fortsätta använda din personliga information enligt denna policy.
annonser
Annonser som visas på någon av våra webbplatser kan levereras till användare av annonseringspartner, som kan ställa in cookies. Dessa cookies tillåter annonsservern att känna igen din dator varje gång de skickar dig en onlineannonsering för att sammanställa information om dig eller andra som använder din dator. Den här informationen tillåter annonsnätverk att bland annat leverera riktade annonser som de anser vara av största intresse för dig. Denna sekretesspolicy täcker användningen av cookies av E-casinobonus och täcker inte användningen av cookies av någon annonsör.
Integritetspolicy Ändringar
Även om de flesta förändringar sannolikt kommer att vara mindre, kan E-casinobonus ändra sin integritetspolicy från tid till annan och i E-casinobonus eget gottfinnande. E-casinobonus uppmuntrar besökare att ofta kolla denna sida för eventuella ändringar i dess Integritetspolicy. Om du har ett e-casinobonus.net-konto kan du också få en varning som informerar dig om dessa ändringar. Din fortsatta användning av denna webbplats efter någon ändring av denna Integritetspolicy kommer att utgöra din acceptans av sådan ändring.